Direkt till innehållet

Api-anropet

Med den access_token  du erhållit antingen genom Client Credentials Grant Flow eller Authorization Code Grant Flow ovan kan du nu anropa Apiet.

Genom Authorization-headern skickar du in din Access_token, du behöver även en Subscription Key som du fått i Developer-portalen. Observera att varje Api kan kräva egen Subscription Key. Har du utvecklat flera klienter måste varje klient ha en egen Subscription Key. Detta ansöker du om i Developer-portalen.

Authorization: Bearer xxxx...xxxx

Ocp-Apim-Subscription-Key: yyyy....yyyy

Observera att anropet till Apiet måste ske med TLS 1.2!

Senast ändrad: