Direkt till innehållet

Versionshantering

Ett Api kommer förr eller senare att behöva utvecklas. Att ha flera parallella versioner av ett Api i drift är kostsamt att förvalta och därför försöker vi i allra möjligaste mån undvika helt nya versioner av Apierna. Istället är det viktigt att de som utvecklar Klienter till Apierna beaktar följande:

Klienten SKA:

  • Hantera att nya properties tillkommer i svarsmeddelanden utan att generera fel. Vi förbehåller oss rätten att när som helt lägga till flera properties i svarsmeddelanden.
  • Hantera att expire-times kan komma att ändras utan förvarning. De giltighetstider som returneras i biljetter kan komma att ändras när som helst.
  • Hantera att nya resurser kan tillkomma när som helst. Detta borde inte vara ett problem då nya resurser inte påverkar befintliga.

Om en resurs måste omstöpas helt kan det i första hand lösas med att Regionen i sitt Api exponerar en ny helt ny resurs och därmed inte påverkar befintlig.

Om det trots allt blir nödvändigt med en ny version av Apiet kommer det att exponeras ut på en ny Base Url med ett versionsnummer. Exempel https://api.regionhalland.se/exempelapi/v2/

Senast ändrad: