Direkt till innehållet

Demo

Utföraren

Sprint-demo i utförarens regi innebär att utförarna, inom respektive team visar varandra vad vi jobbat med under sprinten. Vi visar eventuella unika lösningar med leveransen, nyttan för verksamheten och vilka designbeslut vi tagit. Detta bygger redundans så att vi alla kan hjälpas åt med incidenthanteringen för levererade system.

Beställaren

I de fall beställaren vill visa användare en kommande version av exempelvis en webbapplikation så kallar beställaren till ett sådant möte. Till detta möte kan beställaren bjuda in den/de utförare som jobbat fram lösningen.

Senast ändrad: