Direkt till innehållet

Daily Scrum (utförare)

Uförarna håller Daily Scrums i respektive team. Syftet med dessa möten är att stämma av pågående och kommande arbete. Men det viktigaste syftet är att synliggöra sådant som hindrar utföraren eller teamet i sitt arbete.

Eventuella hinder, som inte kan lösas i respektive team, lyfts till ett Scum-of-Scrums (SoS) där samtliga Teams Scrum-Master deltar. I SoS synkroniserar också Teamen sig med varandra, där det finns beroenden i leveransen.

Eventuella hinder som inte heller löses i SoS tar ansvarig för systemutvecklingstjänsten hand om.

Gemensamt för Daily Scrum och Scum-of-Scrums är två spelregler:

  • Mötestiden är strikt begränsad till 15 minuter.
  • De eventuella hinder som uppstått, inte löses under mötet utan adresseras till enskilda individer som kan hitta lösningar efteråt.

Tidpunkten för dessa möten är varje dag på dessa klockslag:

09:00  Scrum i respektive team, leds av respektive Scrum-Master

09:15   Scrum och Scrums, leds av ansvarig för systemutvecklingstjänsten

Senast ändrad: