Direkt till innehållet

Buggar

Buggar

Händelse DevOps
Beställaren hittar buggar i testmiljön. Beställaren skapar en bugg på aktuell User Story. Extremt viktigt med en utförlig beskrivning och gärna skärmdump.
Utvecklaren påbörjar avlusningen. Utvecklaren sätter buggens status till Active”.
Utvecklaren rättat buggen och lagt upp rättningen i testmiljön. Utvecklaren sätter buggens status till ”Resolved” och den som skapat buggen får automatisk återrapportering.
Beställaren testar att buggen har fixats. Utvecklaren sätter status på buggen till ”Closed”.
Godkänd buggrättning, utvecklaren produktionssätter. Utvecklaren produktionssätter User Story och ändrar status till ”Closed” och meddelar beställaren.

Övrigt buggar

De buggar som inte stängts förs över till nästa sprint för prioritering.

Buggar som egentligen är nya krav

Buggar som egentligen är nya krav, dessa får beställaren skriva om till en ny User Story och läggas på Backloggen för prioritering till kommande sprintar. Buggen status sätts därefter till status ”Copied to Backlog”.

Senast ändrad: