Direkt till innehållet

Planering

Inför Sprintplaneringen

Kravställarna äger backloggen i DevOps och ser till att de är tillräckligt detaljerade för att tidsuppskattas. Kravställarna uppmärksammar utvecklarna på User Stories som behöver tidsuppskattas. Utvecklarna skapar då upp Tasks som beskriver de tekniska åtgärder som behövs för att förverkliga respektive User Story. Minst en Tasks ska läggas till varje User Story. Förutom en beskrining på Tasks så sätter systemutvecklaren sin uppskattade tid på “Original Estimate” och “Remaining” samt anger vilken typ av arbete det gäller under “Activity”. Summan av “Original estimate” och “Remaining” kan summeras upp till User Story.

Om en User Story inte är tillräckligt beskriven för att kunna brytas ner i Tasks och tidsuppskattas på ett hållbart sätt, så måste utvecklaren meddela kravställaren om detta så att kompletteringar av User Story kan göras.

Den uppskattade tiden för genomförande kan ha en stark påverkan på prioriteringen så först när tidsuppskattningen finns på plats så kan kravställarna prioritera sina User Stories.

Arbetet med User Stories och Tasks är något som sker fortlöpande. Det gäller att hålla Backloggen levande och aktuell, det är kravställarens ansvar. Arbetet med Backloggen fortsätter alltså under hela sprinten parallellt genom att nya User Stories läggs till, befintliga förtydligas och prioriteringar diskuteras.

Del 1, Prioritering

Den tredje fredagen i kalendermånaden så håller Region Hallands chefsarkitekt ett prioriteringsmöte. Här lyfts alla utvecklingsinitiativ fram för respektive team och dessa diskuteras på nivån Epics och/eller Feature. Utvecklingsinitiativen prioriteras också, sett ur ett regionalt perspektiv.

Deltagare på detta möte är de som har ett behov av systemutveckling, vilket kan exempelvis vara objektledare eller objektspecialister.

Del 2, Grovplanering

På grovplaneringen bestäms slutligen vilka User Stories som ska tas in i sprinten. De User Stories som får plats i sprinten läggs över från Backloggen till sprinten, därmed assignas även tillhörande Tasks till sprinten. Systemutvecklarnas tillgängliga tider har sedan tidigare lagts in i DevOps och dessa matchas mot tidsuppskattningarna, vilket gör att teamet får en beläggning som motsvarar tillgängligheten.

Deltagare på detta möte är chefsarkitekt och den ansvarige för systemutvecklingstjänsten.

Del 3, Detaljplanering

Ett detaljplaneringsmöte hålls för respektive Team. På detaljplaneringen fördelas respektive Task till personer i teamet.  Respektive systemutvecklares tillgänglig tid under sprinten har sedan tidigare lagts in i DevOps och den matchas mot tidsuppskattningarna, vilket gör att den enskilde individen får en beläggning som motsvarar tillgängligheten.

Deltagare på detta möte är medlemmar från teamet och den ansvarige för systemutvecklingstjänsten.

Senast ändrad: