Direkt till innehållet

Estimat och projektering

Estimat

Det är beställaren som initierar att en User Story behöver ett estimat och dessa görs löpande under sprinten. Genom att göra en mention (@namn) under rubriken Discussion på en User Story så indikerar det att estimat önskas. Det finns även en Tag, "Estimering behövs" som ska sättas på User Storyn.

Att göra ett estimat innebär att en utförare bryter ner en User Story i en eller flera Tasks. Varje Task tidsuppskattas var för sig. Summan av tidsuppskattade Tasks som ingår i en User Story ger total arbetsinsats för att slutföra en User Story.

Vilken systemutvecklare som hjälper dig framgår i dessa Wikis (kräver behörighet i Azure DevOps):

Team Applikation och API

Team Datalager

Team Integration

Utföraren av estimatet, beaktar Wikin kring hur estimat ska göras. Där framgår vad som ingår i estimatet. När utföraren är klar med estimatet så raderas taggen "Estimat behövs" och istället sätts taggen "Estimering klar". Den som är assigned to på User Story får då ett automatisk mejl om att estimat gjorts.

Projektering

Större projekt går inte att omedelbart estimera utan där behövs ett mer detaljerad genomgång. För detta ändamål så skapar du som beställare en User Story som avser projektering, som du ber en utförare att estimera. Projekteringen syftar till att beställare och utförare tillsammans skapar upp alla de User Stories och Tasks som behövs för att förverkliga projektet. En projektering måste alltid ligga i en sprint som föregår ett kommande utförande. Med andra ord, projektering och genomförande av projektet kan inte göras i samma sprint.

Senast ändrad: