Till startsidan

Vår tekniksstack

Hantering av kod

Säkerhet och uppdateringar

WordPress har haft en del utmaningar med säkerhetshål som har kunnat utnyttjas, de brukar dock snabbt åtgärdas. Det ställer dock krav på att någon har koll på när det är dags att uppdatera för att täppa till säkerhetshål. Som ett led i säkerhetsarbetet vill vi implementera automatiska uppdateringar av patchar som WordPress släpper med jämna mellanrum. Utöver det kontrollerar vi kontinuerligt trafiken i vår brandvägg och blockerar misstänkta anrop där.

Versionshantering av kod

För att kunna följa förändringar i koden samt kunna gå tillbaka till gamla versioner så måste all källkod och media som rör layouten på webbplatsen (alltså inte innehållet i tex artiklar) läggas in i ett versionshanteringssystem. Det som skall användas är GIT, som är ett välkänt system för versionshantering. Mer specifikt så används tjänsten Azure DevOps, både för kod som skall vara publik och sådan som inte skall vara det.

Versionshantering av ramverk

Vår målsättning är att alltid befinna oss inom minst 2 versioner från den senast släppta major versionen av varje ramverk/system vi använder. Är t.ex. PHP 9 den senaste versionen så ska vi nyttja PHP 7 som sämst.

SSO

Vi har som målsättning att hantera så lite känslig data som möjligt i WordPress. Som ett led i detta är målsättningen att hantera all inloggning via SSO där autentiseringen inte sker i WordPress utan istället nyttjar Region Hallands centrala lösningar för detta.

Deployment

Vi nyttjar release pipelines och artefakter i Azure DevOps för att deploya och testa all vår kod.

Nomenklatur

Alla namn på klasser, funktioner, variabler, etc. måste vara beskrivande. Man skall genom att läsa namnet på funktionen förstå vad funktionen gör. Går det inte att beskriva allt funktionen gör i namnet så bör man fundera på om det går att bryta ner funktionen i flera funktioner. En tydlig namngivning är betydligt viktigare än kommentarer i koden.

WordPress

Backend

För alla våra webbar använder vi PHP och WordPress för hantering av data och admingränssnitt. Målsättningen är att alltid använda senaste versionen av WordPress

Egenutvecklade plugins

För att skapa ett eget plugin används

npx create-rh-plugin

.

Externa plugins

När det blir aktuellt att använda ett nytt plugin för att utöka funktionaliteten i WordPress utan att skriva all kod själv måste vissa saker beaktas.

  • Välj ett plugin som gör så lite extra utöver det som behövs i projektet, detta för att minimera felkällor och attackytor.
  • Försök avgöra hur ”moget” pluginet är, sker det regelbunden utveckling på det etc.
  • Är det många som använder pluginet?
  • Och framförallt, granska koden

Frontend

I dagsläget stödjer vi två olika lösningar för våra webbplatser där vi på sikt vill gå mot Next.js. Anledningen är att vi då tydligare kan separera presentationen av data och hanteringen av den. Genom att endast nyttja WordPress API:er kan bygga mer dynamiska frontends. Tack vare Next.js och dess förmåga att rendera webbplatsen hos både servern & klienten får vi även extremt snabba webbplatser.

Sage/Bedrock Länk till annan webbplats.

Bedrock och Sage är två ramverk som är en del av Roots-stacken Länk till annan webbplats.. Roots är relativt etablerad som alternativ för att bygga strukturerade WordPress sajter men har tyvärr tappat utvecklingsfart på senare år då skiftet mot headless tagit fart inom WP-världen.

Next.js Länk till annan webbplats.

Tack vare next.js kan vi ta fram React baserade webbplatser som, vid behov, kan generera statiska sidor på servern. Detta leder till extremt snabba webbplatser och även förhållandevis säkra då mängden requests jämfört med en traditionell webbplats minskar radikalt. Tack vare att Next.js bygger på React så får vi även samma kodbas som för vårt komponentbibliotek och vår apputveckling. En annan fördel är att separationen av presentation och data även blir tydlig och bra då vi endast, precis som för appen, nyttjar API:er för att kommunicera med WordPress.

Appar

Vi nyttjar idag det reactbaserade ramverket Expo för att bygga vår app. Expo Länk till annan webbplats. är ett ramverk som kompilerar native kod för både android och iOS men man nyttjar React när man bygger appen. Detta gör att vi oavsett kanal nyttjar samma kodsetup och kan återanvända metoder och funktioner. Även för appen använder vi WP för att hantera data.

Komponentbiblioteket Länk till annan webbplats.

Alla GUI komponenter vi tar fram byggs först i verktyget Storybook som separata React komponenter. Det är även här vi genomför enhetstester såväl som automatiska tester av tillgänglighet m.m.

Testning

Testning av JS baserad kod sker med JEST Länk till annan webbplats.. Testning av PHP baserad kod sker med PHPUnit Länk till annan webbplats.. Testningen sker automatiskt via pipelines i Azure DevOps.

Senast ändrad: