Till startsidan

Så här skriver vi vår kod

Generealla riktlinjer

 • Namngivningen skall vara tätt kopplad till dess funktion. Hellre t.ex. ”getNewsResults()” än ”getResults()”

HTML

 • Vi vailderar med vår a11y linter.
 • Vi följer WCAG 2.1. AA-nivå.
 • Vi skriver så platt struktur som möjligt för att inte få onödigt stor DOM.
 • Kontrollerar alltid om det finns ett färdigt mönster för komponenten definierat i WAI-ARIA authoring practices.
 • Vi associerar som regel listor med en rubrik med hjälp av aria-labelledby eller anger en aria-label som anger kontexten.
 • Dekorativa bilder har attributet alt=”” som döljer dem för skärmläsare.
 • Vi är noga med att följa korrekt semantisk nästling av rubriknivåer, men kan ange rubriknivåer som klasser för att ändra dem visuellt.

CSS

 • Vi använder SCSS.
 • Vi använder BEM för namngivningen så långt som möjligt. (Med bindestreck på blocket)
 • Vi anger endast en modifier per klass 
 • Rh-component—primary och rh-component—rounded snarare än rh-component__primary—rounded eller liknande
 • Vi pushar namngivna komponenter snarare än använder utilityklasser.
 • vi kan fortfarande lägga utilityklasser i implementationer av en komponent.
 • Vi använder oss av @screen inuti klasserna för att styra responsivitet.
 • Vi skriver ”mobile first”.
 • Vi använder ’&’ så mycket som möjligt.

JS (React)

 • Vi använder React som ramverk
 • Vi skriver Typescript, inklusive interface
 • Vi nyttjar endast Functional components med hooks, inga klasskomponenter
 • Vi följer våra linters rekommendationer
 • Interpolerar inte CSS-klasser
 • Vi säkerställer att det för grundfunktionalitet finns en fallback utan JS
 • Vi använder arrow functions
 • Ordningen på en Reactkomponent är som följer: 
 • Variabler
 • Hooks
 • Funktioner
 • Effects
 • Render-funktioner
 • Komponentens return statemnet

MDX

 • Logiken för controls lägger vi i separata filer som döps med src/KomponentensNamn.Story.ts
 • Storyn sparas i MDX

Senast ändrad: