Till startsidan

Designprinciper

Övergripande principer

  • Progressive enhancement – Vi tar vår utgångspunkt i tekniker som fungerar för alla användare och reserverar smalare tekniker för att erbjuda ytterligare förfining för de som har tillgång till dem. Detta skall ses i kontrast till att utgå från tekniker som alla inte har tillgång till och i efterhand bygga en fallback. Exempelvis basfunktionalitet byggd i javascript där det måste byggas en fallback.
  • Mobile first - Utgångspunkten i vårt arbete är de förutsättningar som mobiler sätter.
  • Offline first - Det skall finnas tolerans för att användare tappar nätverksanslutningen.

Senast ändrad: