Till startsidan

Riktlinjer i3

Riktlinjer för hur vi arbetar med vår sökmotor i3

Region Halland nyttjar sökmotorn I3 för att leverera sökfunktionalitet till våra olika applikationer. På denna sidan samlar vi gemensamma riktlinjer för hur vi ska arbeta i I3:s gränssnitt

Namnkonventioner

Index

Namngivningen ska vara enligt följande:

övergripande_namespace_ägande objekt(2-3 bokstäver)_namn(2-3 bokstäver)_version(semver Länk till annan webbplats.)

Exempel på korrekt namngivning för index:

  • rh_gs_vgw_1.0.0 (Region Halland_Objekt Gränssnitt_Vårdgivarewebben_versonsnummer)

Searchers

Namngivningen ska vara enligt följande:

övergripande_namespace_ägande objekt(2-3 bokstäver)_index som nyttjas(separerade med -)_version(semver Länk till annan webbplats.)__ev. flagga

Exempel på korrekt namngivning för searchers:

  • rh_gs_vgw_rh_std_1.0.0__suggestable (Region Halland_Objekt Gränssnitt_Vårdgivarewebben-regionhalland.se-styrda dokument_versonsnummer__sökordsförslag ska genereras automatiskt)

__suggestable

Sökordsförslag genereras inte automatiskt för en searcher utan vi måste specifikt peka ut de searchers som ska ha en separat searcher som vi kan nyttja för att få sökordsförslag. Detta görs genom flaggan __suggestable. Adderar man denna till en searcher så skapar I3 upp en ny searcher åt dig med följande namngivning:

  • rh_suggest_[ägande objekt]_[namn på index(en)]

Senast ändrad: