Till startsidan

Prestandabudget

Hur vi mäter den tekniska kvalitén på våra webbplatser

Målet med prestandabudgeten är att garantera användarna snabba, korrekt kodade och välfungerande webbplatser. Detta gör vi genom att definiera övergripande principer för utvecklingen samt mätbara gränsvärden och metoder för att mäta dem på ett upprepningsbart sätt. Som stöd för att klara de gränsvärden som är satta definierar vi också underordnade gränsvärden som hjälper till att stötta leveransen av de övergripande gränsvärdena. Även här definierar vi hur dessa skall mätas på ett upprepningsbart sätt.

Mätpunkter för våra produktionsmiljöer

 • Våra webbplatser ska alltid leverera 90+ i score i både mobil och desktop för Performance, Accesibility, Best Practices och SEO i testverktyget Lighthouse
 • Under 1.0 sekund för komplett laddning av sidor på webbplatsen mätt mot produktionsservern via gynnsam anslutning om minst 20Mbit/s (testas med t.ex. bredbandskollen.se).
 • Under 3.0 sekunder för komplett laddning av sidor på webbplatsen mätt mot produktionsservern via 3G-anslutning.
 • Våra webbplatser ska alltid få betyget A i verktyget YellowLab tools.
 • Google PageSpeed ska alltid vara 90+ för mobil och desktop
 • Webbplatsens snitt för "time to first byte" är under 300ms.
 • Webbplatsens snitt för "time to interactive" är i snitt under 1000ms.

Mätpunkter i vår utvecklingsprocess

Målet är att vi som en del i vår byggprocess kontinuerligt ska mäta prestandan på våra webbplatser. Detta görs med verktyget sitespeed.io och integreras i de Pipelines vi nyttjar i Azure Devops. Eventuella överskridelser av nedanstående värden hanteras som buggar i nuvarande sprint. DoD är inte uppfyllt om dessa värden överskrids.

 • I snitt ligger webbplatsens sidladdningar på under 400kb.
 • Webbplatsens olika sidtyper har under 1500 element i DOM:en.
 • I snitt genererar webbplatsens sidladdningar under 20 requests / laddning när sidan laddas initialt.
 • Webbplatsen har max 3 CSS filer som laddas initialt.
 • Webbplatsen har max 3 JS filer som laddas initialt.

Senast ändrad: