Till startsidan

Kom igång

Här hittar du information om våra boilerplates och andra tips för att snabbt komma igång.

Boilerplates

För att snabbt komma igång med en ny sajt, ett nytt tema eller en ny plugin så erbjuder vi boilerplates via NPX kommandon i terminalen.

Skapa en ny sajt

  1. I terminalen skriv:npx create-rh-site RhNamnetPåDinSajt
  1. Skapa din .env fil genom att döpa om .env.example filen och ange en korrekt ACF nyckel
  1. Kör composer update

Skapa ett nytt tema

  1. Gå till sajtens themes folder: cd RhSiteNamn/web/app/themes
  1. Kör npx create-rh-theme RhNamnetPåDittTema

Skapa en ny plugin

  1. Gå till den mapp där du vill skapa ditt plugin och skriv: npx create-rh-plugin RhNamnetPåDittPlugin
  2. Notera att namnet måste vara skrivet i PascalCase

Senast ändrad: