Till startsidan

Definition of Done

  • Acceptanskriterierna är uppfyllda.
  • Produktägare har godkänt storyn.
  • Tillgänglighetsansvarig har godkänt storyn.
  • Vi har gått igenom upplevelsen i admin för redaktörer så att alla fält är enkla att förstå
  • Designen är godkänd och ev. komponenter finns i Figma.
  • Dataskydd har godkänt storyn (om det är relevant).
  • Koden har granskats av en teammedlem.
  • Storyn är lanseringsbar direkt efter sprintdemo.
  • Relevanta tester har skrivits och passerar.
  • Alla intressenter har informerats.

Definition of Done (DoD) är ett kontrakt mellan produktägare (PO) och teamet kring när en story är klar. Detta hjälper utvecklingsteamet att förstå vilka aktiviteter som krävs (t.ex. testning, dokumentation, validering, utbildning/träning etc). Faran med att inte ha en DoD eller att inte följa den är - du är inte klar när du tror att du är klar! Vilket kan leda till behov av att använda kommande sprintar för att stabilisera.

Senast ändrad: