Direkt till innehållet

Användningstester – process

Vi använder tester för att samla in feedback från användare - för att exempelvis utvärdera, göra lämpliga vägval i designprocessen eller identifiera problem.

 1. Definiera VAD som ska testas, HUR och av VEM och VARFÖR?
 2. Välj lämplig form av test:

  • Card sorting
  • Tree testing
  • Think aloud-test
  • Heuristisk utvärdering (utifrån usability goals och design principles)
  • A/B-test
  • Observation
  • Intervju
  • Enkät
  • Heatmap/Click test

 3. Formulera avgränsningar/testuppgifter/scenarion/frågor, välja bilder/funktioner/prototyper att testa etc
 4. Bestäm kontext för test – labbmiljö, hemma, jobbet, online (via Teams, Optimal Workshop eller liknande) OBS! Covid-19-säkra test i nuläget ?
 5. Hitta testdeltagare
 6. Boka testtillfällen
 7. Genomför test
 8. Dokumentera resultat
 9. Analysera, strukturera och tolka resultat
 10. Omvandla feedback till åtgärder i design/utveckling

Senast ändrad: