Direkt till innehållet

Arbetsprocess

Processen för hur vi producerar ny design/UX.

Övergripande principer

 • Universell design - Vi bygger tillgängligt redan från början istället för att anpassa en otillgänglig lösning i efterhand. Detta är principen om universell utformning som är bärande i svensk funktionshinderspolitik.
 • Progressive enhancement – Vi tar vår utgångspunkt i tekniker som fungerar för alla användare och reserverar smalare tekniker för att erbjuda ytterligare förfining för de som har tillgång till dem. Detta skall ses i kontrast till att utgå från tekniker som alla inte har tillgång till och i efterhand bygga en fallback. Exempelvis basfunktionalitet byggd i javascript där det måste byggas en fallback.
 • Mobile first - Utgångspunkten i vårt arbete är de förutsättningar som mobiler sätter.
 • Offline first - Det skall finnas tolerans för att användare tappar nätverksanslutningen.

Innan sprinten

 1. Validering av behov

  1. Vilka är intressenterna? Hur ser deras behov ut? Är behovet skalbart?

 2. Framtagning av Feature & User Stories i backloggen
 3. Refinement av User stories
 4. Skissande / Prototypande i Figma

  1. Görs väldigt snabbt och "slarvigt" för att få upp en idé

Under sprinten

 1. Färdigställande i Figma

  1. Vi sätter detaljerna i designen, gör komponenter, tillgänglighetsgranskar m.m.

 2. Användartestning / Feedback
 3. Framtagning av komponenter i Figma och Storybook (sker parallellt)

  1. Vi tar fram komponenterna i Figma, vi skriver stories i Storybook, tar fram tester för Jest m.m.

 4. Publicering av NPM paket
 5. Framtagning av plugins

  1. Vi skriver de plugins som behövs och tester av dem, vi publicerar paket osv.

 6. Applicering i resp. WP-tema

  1. Vi applicerar komponenten i Blade-filer och/eller Next/Gatsby

 7. Lansering

  1. Vi firar! ?

Senast ändrad: