Direkt till innehållet

Styrda dokument

När det nya systemet för styrda dokument är lanserat behöver ni som redaktörer justera innehållet på sidorna för att visst innehåll inte ska visas dubbelt. Det kommer  att krävas lite jobb i administrationen på sidan för att sidan ska se bra ut.

Ni som är redaktörer måste gå igenom alla sidor där det listas styrda dokument och

  1. göra eventuella justeringar i textinnehållet,
  2. ta bort gammal inaktuell shortcode.

Instruktioner för hur lösningen fungerar och hur du gör detta finns här nedan. Längst ner på sidan finns lista över alla sidor som har Styrda dokument-listningar.

Beskrivning av ny lösning

Vi har gjort den största delen av jobbet här genom att översätta de gamla ”shortcodesen" som listade dokumenten till det nya systemet, och flyttat med mycket av texterna till respektive listning.

Exempelvis på programområdet ”Pediatrik” (https://vardgivare.regionhalland.se/programomraden/barn-och-ungdomars-halsa/pediatrik/) så görs shortcoden:

[styrdadokument tags="#5b1a4777-d19f-4f91-a020-c43668b3d63f#b8503334-ea2c-4b41-b245-b2adc75e1bc2#e5471b06-f765-4b7e-bf19-c3dc02ba97d3(or)#5b1a4777-d19f-4f91-a020-c43668b3d63f#0cb634cb-0ab8-4300-a867-dee977af0bbf#e5471b06-f765-4b7e-bf19-c3dc02ba97d3(or)#f938415a-be98-4925-a94e-4244c9668e60#0ff5c6b4-aca6-43c5-8ab1-6f82688dcec7#e5471b06-f765-4b7e-bf19-c3dc02ba97d3”]

Istället med följande grafiska verktyg:

 

 

Objekt Gränssnitt har redan gått igenom de cirka 100 undersidor som har styrda dokument och gjort motsvarande av dess shortcodes till ”Styrda dokument listningar” med översättningar av de kriterierna till det nya verktyget.

Det nya verktyget placerar alla listningar under det som står i själva innehållsrutan på varje undersida. Det innebär att ni måste redigera undersidorna och städa upp deras innehåll och se till att rätt texter har flyttats ner till sina respektive sektioner. Annars riskerar textavsnitten att hamna dubbelt på sidan.

Ett konkret exempel finns också på sidan Pediatrik:

 

 

Här har vi återspeglat första delen i en styrda dokument listning / sektion. Men det innebär att när nya systemet går live så kommer det rödmarkerade innehållet visas två gånger på sidan. Det gäller alltså att plocka bort det innehåll från den översta rutan som återfinns i sektionerna nedan.

Med det sagt innebär det inte nödvändigtvis att innehållsrutan ska vara tom. Återigen med Pediatrik-sidan så bör innehållet nog se ut så här efter lansering:

 

 

Men exakt hur det bör se ut vet ju ni redaktörer bättre.

Utöver ovan så bör man också rensa bort de gamla shortcodesen från texterna när nya systemet är live. Vi kommer stänga av de så de kommer inte ha någon effekt alls, men för att undvika förvirring och för att ha det snyggt och städat i administrationen så bör de ju också plockas bort eftersom de inte används.

Om enskilda dokument

En liten heads up också bara är att vi har ju sagt att vi inte ska använda ”Enskilda dokument”, utan det ska alltid hämtas från medicinska termer / nyckelord osv, men eftersom det fanns en hel del enskilda dokument så har vi kvar möjligheten att peka ut ett specifikt dokument via dess GUID tills vidare. Så i fallet av "Förvärvad hjärnskada/stroke hos barn under 18 år” bör det dokumentet placeras under en medicinsk term / nyckelord som man lägger till som kriterium istället. Men det kan göras när som helst.

Vissa dokument saknas

Vi råkade också upptäcka ett dokument som saknas i nya lösningen: http://styrdadokument.regionhalland.se/doc/1E55D30F-90FD-4042-8E76-C04B563DA85C

Detta dokument finns inte med i nya systemet. Det beror på att det inte möter de kriterier som Objekt Arbetsplats ställt in i Sharepoint. Som vi konstaterade under något möte så var det ju inte helt säkert om alla dokument är rätt taggade, eller om det är mer regler som ska till i Sharepoint för dokumenten som ska hämtas ut. Det finns garanterat flera som saknas men vi råkade se just detta och tänkte att vi informerar om det.

Alla sidor med Styrda dokument-listor:

Nedan listas sidor med Styrda dokument-listor.

Siffran inom parentes visa hur många sidvisningar sidan haft sedan årsskiftet. Bra att veta för prioritering av insatsen.

Ämnesområde Länk till sida

Programområden

47

https://vardgivare.regionhalland.se/programomraden/primarvard/me-cfs/
4 700 https://vardgivare.regionhalland.se/programomraden/barn-och-ungdomars-halsa/
412 https://vardgivare.regionhalland.se/programomraden/barn-och-ungdomars-halsa/pediatrik/
177 https://vardgivare.regionhalland.se/programomraden/barn-och-ungdomars-halsa/pediatrik/allman-pediatrik/
97 https://vardgivare.regionhalland.se/programomraden/barn-och-ungdomars-halsa/pediatrik/neonatalogi/
49 https://vardgivare.regionhalland.se/programomraden/barn-och-ungdomars-halsa/pediatrik/omvardnad/
120 https://vardgivare.regionhalland.se/programomraden/hjart-och-karlsjukdomar/hjartsvikt/
35 https://vardgivare.regionhalland.se/programomraden/hjart-och-karlsjukdomar/arytmi/
32 https://vardgivare.regionhalland.se/programomraden/hjart-och-karlsjukdomar/ischemi/
11 https://vardgivare.regionhalland.se/programomraden/hjart-och-karlsjukdomar/antitrombotisk-behandling/
3 122 https://vardgivare.regionhalland.se/programomraden/tandvard-2/
162 https://vardgivare.regionhalland.se/programomraden/tandvard-2/tandvardens-vardriktlinjer/
69 https://vardgivare.regionhalland.se/programomraden/tandvard-2/specialisttandvarden/vardriktlinjer-specialisttandvarden/
210

OBS Ny sida?

https://vardgivare.regionhalland.se/programomraden/barn-och-ungdomars-halsa/barnhalsovard/styrande-dokument/ 

Behandlingsstöd

400

https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/funktionsnedsattning/hjalpmedel/forskriva-hjalpmedel/manuella-rullstolar/
300 https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/funktionsnedsattning/hjalpmedel/forskriva-hjalpmedel/eldrivna-rullstolar/
408 https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/funktionsnedsattning/hjalpmedel/forskriva-hjalpmedel/kommunikation/
355 https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/funktionsnedsattning/hjalpmedel/forskriva-hjalpmedel/kognition/
317 https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/funktionsnedsattning/hjalpmedel/forskriva-hjalpmedel/medicintekniska-produkter/
150 https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/funktionsnedsattning/hjalpmedel/forskriva-hjalpmedel/barnhjalpmedel/
516 https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/funktionsnedsattning/hjalpmedel/forskriva-hjalpmedel/personlig-vard-och-boende/
141 https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/funktionsnedsattning/hjalpmedel/forskriva-hjalpmedel/fall-och-trycksarsprevention/
72 https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/funktionsnedsattning/hjalpmedel/resursenheten-for-inkontinens/vardriktlinjer-uro/
https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/halsoframjande-arbete/vald-i-nara-relationer/styrande-och-stodjande-dokument/
501 https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/lakemedel/rutiner-blanketter-och-manualer-inom-lakemedelsomradet/rutiner/
142 https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/lakemedel/rutiner-blanketter-och-manualer-inom-lakemedelsomradet/rutiner/lakemedelshanteringsrutiner-region-halland-hallands-sjukhus-och-psykiatrin/
67 https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/lakemedel/rutiner-blanketter-och-manualer-inom-lakemedelsomradet/rutiner/narsjukvarden-halland-lakemedelshanteringsrutiner/
135 https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/lakemedel/rutiner-blanketter-och-manualer-inom-lakemedelsomradet/rutiner/lakemedelshantering-i-kommunala-akutlakemedelsforrad/
126 https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/lakemedel/rutiner-blanketter-och-manualer-inom-lakemedelsomradet/blanketter/
30 https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/lakemedel/rutiner-blanketter-och-manualer-inom-lakemedelsomradet/manualer/
298 https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/lakemedel/vardriktlinjer-inom-lakemedelsomradet/
334 https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/patientnara-rutiner-och-blanketter-oversikt/
883 https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/smittskydd/nytt-coronavirus-2019-ncov/kunskapsstod/vardriktlinjer-och-rutiner/
1 604 https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/vardhygien/regionala-vardriktlinjer-inom-vardhygien/
597 https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/vardhygien/kommunala-vardriktlinjer-inom-vardhygien/
115 https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/vardhygien/patientinformation-vardhygien/
1 222 https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/vardriktlinjer-oversikt/
1 983 https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/styrda-dokument/
Vårdadministration

92

https://vardgivare.regionhalland.se/vardadministration/avgiftshandboken/rutiner-och-blanketter/

Tjänster och IT-stöd

1 109

https://vardgivare.regionhalland.se/tjanster-it-stod/behorigheter-och-inloggning/
422 https://vardgivare.regionhalland.se/tjanster-it-stod/it-stod-i-varden/blanketter-vardsystem/
90 https://vardgivare.regionhalland.se/tjanster-it-stod/it-stod-i-varden/manualer-vardsystem/
136 https://vardgivare.regionhalland.se/tjanster-it-stod/it-stod-i-varden/rutiner-vardsystem/
295 https://vardgivare.regionhalland.se/tjanster-it-stod/siths/rutiner-blanketter-och-manualer-siths/
54 https://vardgivare.regionhalland.se/tjanster-it-stod/it-stod-och-system/auricula/
59 https://vardgivare.regionhalland.se/tjanster-it-stod/it-stod-och-system/lifecare/lifecare-blanketter/
79 https://vardgivare.regionhalland.se/tjanster-it-stod/it-stod-och-system/ncs-lakemedelsmodul/ncs-blanketter/
44 https://vardgivare.regionhalland.se/tjanster-it-stod/it-stod-och-system/ncs-lakemedelsmodul/ncs-manualer/
16 https://vardgivare.regionhalland.se/tjanster-it-stod/it-stod-och-system/ncs-lakemedelsmodul/ncs-rutiner/
100 https://vardgivare.regionhalland.se/tjanster-it-stod/it-stod-och-system/obstetrix-milou/
5 https://vardgivare.regionhalland.se/tjanster-it-stod/it-stod-och-system/pascal/manualer-blanketter-och-rutiner-pascal/
61 https://vardgivare.regionhalland.se/tjanster-it-stod/it-stod-och-system/pmo/rutiner/
1 077 https://vardgivare.regionhalland.se/tjanster-it-stod/it-stod-och-system/vas/vas-blanketter/
550 https://vardgivare.regionhalland.se/tjanster-it-stod/it-stod-och-system/vas/manualer-vas/
207 https://vardgivare.regionhalland.se/tjanster-it-stod/it-stod-och-system/vas/rutiner-vas/

Uppdrag och avtal

705

https://vardgivare.regionhalland.se/uppdrag-avtal/socialtjanst-och-naraliggande-halso-och-sjukvard/trygg-och-effektiv-utskrivning/

Patientens rättigheter och medverkan

176

 

https://vardgivare.regionhalland.se/patientens-rattigheter-och-medverkan/patient-brukar-och-narstaendemedverkan/

 

Senast ändrad: