Direkt till innehållet

Vilken sidmall ska jag använda?

Den övergripande tanken för navigering på Region Halland.se är att tydligt skilja på två olika modus för användaren; navigering vs. inhämtning av information.

Det ska vara enkelt för användaren att förstå när man har kommit rätt och att det är på denna sidan, och bara på denna sidan, som jag hittar den information jag letar efter. Därför vill vi tydligt skilja på sidmallar vars syfte är att föra användaren vidare ner i strukturen och sidmallar där man ska läsa och ta till sig information.

När ska jag göra en Översiktssida?

Översikts passar bäst högt upp i strukturen, troligtvis direkt efter startsidan. Mallen är tänkt att användas när man har flera barnsidor som i sig är separata områden som kräver en egen navigering. Normalt så är barnen till Överssiktssidan av typen Sektionssida, men kan också nyttja mallen Landningssida

När ska jag göra en Sektionssida?

Använd sektionssidan när du skapar paraplyet för ett område. Exempel på sektionssidor kan t.ex. vara "Om Region Halland" eller "Jobb och Karriär". Fokuset för denna typ av sidor är primärt att leda dig vidare till nästa nivå i hierarkin men man kan även nyttja mallen för att visa nyheter baserat på ett urval av kategorier. En viktig tumregel för sektionssidor är att dess barn inte bör vara en blanding av vanliga sidor och andra malltyper så här måste man göra ett val. Antingen så är barnen till sidan andra Sektionssidor/Landningssidor eller så är det endast vanliga innehållssidor. Anledningen till att vi inte vill blanda sidmallar är att det blir komplext för användaren att förstå förhållandet mellan sidorna, mao. vad är ett syskon till sidan jag är på nu vs. vad är en förälder till sidan jag är på nu.

När ska jag använda en vanlig sida?

Självklart är det vanliga sidor du ska använda när du ska presentera ditt innehåll. Tänk på att skriv kort och koncist, varje sida bör bara svara på ett fåtal sidor. Skapa inte långa sidor med mycket innehåll utan dela istället upp informationen till att bli en sektion med flera sidor.

När ska jag använda en Landningssida?

Landningssidor ska endast nyttjas när vi har ett innehåll som kräver en egen "startpunkt" / ett eget paraply. Exempel på detta kan t.ex. vara "Närsjukvården" där det finns ett tydligt behov att presentera övergripande innehåll för en hel verksamhet. På landningssidan vill vi hämta in så mycket dynamiskt innehåll som möjligt i form av nyheter, enheter, rapporter m.m. kopplade till ämnet. En Landningssida kan sedan ha flertalet barn i form av antingen fler Sektionssidor eller fler vanliga sidor.

Senast ändrad: