Direkt till innehållet

Template-landingpage

En landningssida används när innehållet är riktat mot en tydlig målgrupp och har ett specifikt syfte. Landningssidan samlar relaterat innehåll kring ett tema på samma sida. Sidan har inte mycket eget innehåll utan syftar främst till att länka ut till sidor som kan ligger långt ifrån varandra i den vanliga trädstrukturen.

  • En landningssida har en tydlig målgrupp och/eller syfte.
  • En landningssida gör det möjligt att uttrycka sitt eget grafiska uttryck med särprofilering.

 

Checklistan

  • Jumbotron med uspar
  • Cards
  • Sektionsnavigering
  • Nyheter
  • Textfält
  • Syskonnavigering
  • Sidfot

Senast ändrad: