Direkt till innehållet

Temasida

En temasida används när innehållet är riktat för en lite målgrupp och har ett tydligt syfte. Temasidan samlar relaterat innehåll kring ett tema på samma sida. Sidan har inte mycket eget innehåll utan syftar främst till att länka ut till sidor som kan ligger långt ifrån varandra i den vanliga trädstrukturen.

  • En temasida har en tydlig målgrupp och/eller syfte.
  • En temasidan gör det möjligt att uttrycka sitt eget grafiska uttryck.

 

Checklista

  • Hero
  • Titel
  • Ingress
  • Länkar till andra sidor
  • Porträtt
  • Actions till exempelvis sociala medier, 1177, e-tjänsteplattformen m.fl.
  • Sidfot

Senast ändrad: