Direkt till innehållet

Front-page

Startsidans primära syfte är att leda besökare vidare till undersidor på webbplatsen. Den agerar även som en naturlig sida att återgå till om besökaren har gått vilse i strukturen. Det är därför viktigt att vi erbjuder bra möjligheter att hitta på webbplatsen.

 • Visa tydligt att Region Halland är avsändare
 • Vägled användarna till webbplatsens olika delar med hjälp av t.ex. navigering.
 • Lyft upp det som är viktigast för besökarna så att det enkelt som möjligt (puffar).
 • Utforma sidan utifrån användarnas mål snarare än utifrån interna indelningar och behov.
 • Webbanalys och användarundersökningar bör med fördel ligga till grund för prioritering av innehåll och disponering av startsidan.

 

Checklista

 • Logotype
 • Sökfält
 • Länk till lyssna, översätt och cookie
 • Navigering
 • Cards
 • E-tjänster
 • Cards
 • Nyheter
 • Sidfot

Se exempel http://www.regionhalland.se

 

Senast ändrad: