Direkt till innehållet

Startsidan

Startsidans primära syfte är att leda besökare vidare till undersidor på webbplatsen. Den agerar även som en naturlig sida att återgå till om besökaren har gått vilse i strukturen. Det är därför viktigt att vi erbjuder bra möjligheter att hitta på webbplatsen.

 • Visa tydligt att Region Halland är avsändare
 • Vägled användarna till webbplatsens olika delar med hjälp av t.ex. sektionsnavigeringen.
 • Lyft upp det som är viktigast för besökarna så att det enkelt som möjligt (puffar).
 • Utforma sidan utifrån användarnas mål snarare än utifrån interna indelningar och behov.
 • Webbanalys och användarundersökningar bör med fördel ligga till grund för prioritering av innehåll och disponering av startsidan.

 

Checklista

 • Logotype
 • Sökfält
 • Navigering
 • Title
 • Innehåll
 • Puffar
 • Sidfot

 

Senast ändrad: