Direkt till innehållet

Template-navigation-section

En sektionssida visar dels navigering djupare i strukturen men även relaterat innehåll såsom nyheter eller cards. Sidan är inte målet utan ett steg på vägen mot det användaren vill göra.

  • En sektionssida visar alla sina undersidor direkt
  • En sektionssida kan visa cards och nyheter
  • En sektionssida som leder till externa sidor ska visa upp detta med hjälp av en extern ikon.

 

Checklista

  • Title
  • Ingress
  • Sektionsnavigering till undersidor
  • Cards
  • Nyhetsblock
  • Sidfot

Senast ändrad: