Direkt till innehållet

Bildproportioner & utsnitt

Följande proportioner finns framtaget i MediaFlow Pro och nedan tabell visar vad vilka proportioner ni använder till vilka komponenter.

Ratio

Används till

1:1 Avatar, RHArticle
1.5:1 Cards-vertical, Jumbotron, searchresults, RHAarticle
1.75:1 Cards-horizontal, news, RhArticle
2.25:1 RHArticle
2.65:1 RHArticle
3.0:1 Jumbotron på single-kulturprogram/kulturarrangemang

 

 

 

Senast ändrad: