Direkt till innehållet

Att skapa en webbplats

Flytta - kolla med Martin

För att kunna skapa en webbplats behöver du gå igenom ett antal steg:

 1. Kontakta kommunikationsavdelningen och gör en utredning av behovet (syfte, mål, målgrupp för sajten) samt hur det relaterar till varumärke och grafisk profil.
 2. Tillsätt resurser att arbeta med sajten - innehållsansvariga och redaktörer. Se till att redaktörerna får tid i sina tjänster att arbeta med innehållet och har kompetens att skapa innehåll som är användbart och tillgängligt.
 3. När du fått ok från kommunikationsavdelningen kan du få en grundsajt, där du kan lägga upp en innehållsstruktur, som kan workshoppas fram med stöd från kommunikationsavdelningen.

  • Använd User Stories för att identifiera viktiga uppgifter som användaren ska kunna utföra på sajten.
  • Du kan använda Kundresa och Tjänstekartor för att klartlägga upplevelse och bakomliggande processer för tjänsten/sajten.
  • Red ut vad det är för typ av innehåll som kommer att behövas på sajten för att nå verksamhetens mål och användarnas behov - exempelvis sidor, nyheter, bilder, filmer etc. Hur relaterar de till varandra? Hur ofta kommer innehållet att uppdateras? Vem uppdaterar?
  • Du kan använda kortsortering (Card Sorting) för att hitta förslag på en tänkbar struktur för sajtens innehåll. Gör det lätt att hitta det viktigaste ( webbriktlinjer.se)

 4. Arbeta fram det grundläggande innehållet på sajten.
 5. Utifrån beslut kring hur webbplatsen relaterar till varumärke och grafisk profil samt särskilda behov för sajten skapas skisser på design för webbplatsen. [detta är en egen process i sig och beskrivs på egen sida]
 6. Behövs det någon utveckling av sajtens funktioner, utöver baspaketet av standardfunktioner? I så fall sker utredning av detta, vilket planeras in till den kommande utvecklingen.
 7. Utveckling av nya och förbättrade funktioner sker fortlöpande i webbutvecklingsteamet i tvåveckorssprintar.
 8. Driftsättning av sajten sker enligt överenskommelse och beror på hur mycket utveckling som behövs.

Senast ändrad: