Till startsidan

Visa styrda dokument

Det finns en funktion vårdgivarwebben för att visa vårdriktlinjer, rutiner och andra styrande dokument. Dokumenten kan visas enskilt eller som en lista längst ner på sidan.

Instruktionen går igenom följande:

  • Undersök metadata för dokumentlista
  • Visa dokumentlista
  • Hitta GUID för enskilt dokument
  • Visa enskilt dokument

Undersök metadata för dokumentlista

För att visa en lista behöver du veta vilka metadata (medicinska termer, nyckelord, organisation och dokumenttyp) som dokumenten är taggade (uppmärkta) med på intranätet.

Du kan undersöka detta i översikten för Vårdriktlinjer Länk till annan webbplats. respektive Rutiner, blanketter och manualer Länk till annan webbplats.. Du bör också prata med redaktörer för styrande dokument och resonera kring urval av dokument och vilken taggning med metadata som behövs.

Till din hjälp finns det i ledningssystemet på intranätet en förteckning över metadata och vilken taggning dokument behöver för att kunna visas på vårdgivarwebben:

Styrande dokument - nyckelord, kapitel, medicinska termer och klassning Länk till annan webbplats.

Visa dokumentlista

När du vet vilken metadata (se ovan) dokumenten ska ha går du till sidan i redigeringsläge.

Klicka på "Lägg till Styrda dokument listning"

Nu öppnas en sektion i redigeringsvyn för Styrda dokument.

Skriv in text för Rubrik och Textinnehåll för listningen - detta kommer att visas över dokumentlistan.

Längst ner kan du antingen lägga in GUID för ett enskilt dokument eller välja metadata för att visa en lista.

Vi ska lägga till en dokumentlista och klickar därför på "Lägg till ett kriterium" för att visa fälten för de olika metadata som kan anges:

  • Medicinska termer (nyckelord för vårdriktlinjer)
  • Nyckelord, (nyckelord för rutiner, blanketter, manualer, programområden)
  • Organisation (för vem dokumentet gäller)
  • Dokumenttyp (t.ex. vårdriktlinje, rutin etc)

I exemplet väljs Medicinsk term "Akuta vårdriktlinjer" och Dokumenttyp "Vårdriktlinje".

När du är nöjd uppdaterar du sidan, som då visar dokumentlistan längst ner med rubrik och beskrivning:

Om du klickar på dokumentets blå ruta expanderas rutan och visar mer information om dokumentet.

Hitta GUID för enskilt dokument

Om du istället vill visa ett enskilt dokument måste du först leta upp dokumentets identitetsnummer, som i systemet kallas GUID. Det gör du genom att gå till styrda dokument-söksidan på vårdgivarwebben, söka upp dokumentet och kopiera GUID:en ur dokumentets url (webbadress).

Gå till styrda dokument-söksidan Länk till annan webbplats. och sök efter dokumentet. Högerklicka på "Hämta" och välj "Kopiera länk".

Klistra sedan in länken i t.ex. Anteckningar och kopiera den sista delen av dokumentets länk - det är detta som är GUID:en.

Visa enskilt dokument

Nu när du har dokumentets GUID kan du redigera sidan och lägga till Styrda dokument-modulen. Skriv rubrik och beskrivning.

Klistra in GUID:en i fältet längst ner, som heter "Enskilt dokument GUID".

Uppdatera sedan sidan, som då visar ett enskilt dokument med rubrik och beskrivning längst ner på sidan.

Om du klickar på den blå rutan expanderas den och visar mer information om dokumentet.

Senast ändrad: