Till startsidan

Quicklinks

Från översikten över Quicklinks kan du redigera och skapa quicklinks.

""

När du redigerar eller skapar en quicklink anger du dess Titel, Text och URL samt vilket/vilka ord (Trigger words) som ska aktivera att den visas för den som söker.

""

Senast ändrad: