Till startsidan

Länkar och länktexter

Skriv tydliga länktexter

Tydliga länkar är särskilt viktigt för personer som använder någon form av hjälpmedel för att surfa på webben, till exempel skärmläsare, eftersom de kan välja att navigera genom att enbart läsa upp länkarna på en sida.

Skriv länkarna så att användarna förstår vart länken leder även när den är lyft ur sitt sammanhang.

  • Skriv det viktigaste i länken först.
  • Länka ord som berättar vart länken leder. Skriv hellre ”Information om nätverksträffen” än ”För information om nätverksträffen, klicka här”.
  • Skriv inte ”Läs mer om …” eller ”Gå till …”
  • Låt inte flera länkar på samma sida med samma formulering leda till olika sidor.
  • Använd den länkade sidans rubriktext som länktext. (Detta förutsätter en tydlig och informativ rubrik.)
  • Om du inte kan använda samma länktext som i rubriken, se till att länktexten och rubriken skiljer sig så lite åt som möjligt.
  • Använd en och samma länktext för alla länkar som leder till samma sida.
  • Lägg helst länkar på egen rad efter textavsnitt. För många länkar i brödtexten kan försvåra läsningen av innehållet.
  • Om du i länktexten vill ange att länken går till en annan webbplats kan du skriva ut organisationens eller webbplatsens namn i slutet av länktexten, till exempel: Information om barns hälsa på 1177 Vårdguidens webbplats. Regler för kontroll av livsmedel hos Livsmedelsverket.

Skriv tydliga länkar (Webbriktlinjer.se) Länk till annan webbplats.

Länkar till dokument

När du länkar till dokument som är i annat format än html ska du ange dokumentets format: pdf, doc eller något annat. Denna information ska vara en del av länktexten. Exempel: Hälso- och sjukvårdsstrategi 2017–2025.pdf

E-postlänkar

En e-postlänk ska skrivas så att det tydligt framgår vem som är mottagare av e-postmeddelandet, till exempel lisa.andersson@organisation.se eller kundtjanst@organisation.se.

Ibland behöver e-postadressen kompletteras med annan text för att syftet med länken ska bli tydligt, till exempel om webbsidan informerar om ett evenemang och syftet med länken är att användaren ska anmäla sig. Då är inte länktexten ”lisa.andersson@organisation.se” längre tydlig utan behöver kompletteras med exempelvis: ”Skicka e-post till lisa.andersson@organisation.se för att anmäla dig.”

Senast ändrad: