Till startsidan

Kortadresser

När du namnger en sida i WordPress fungerar sidans namn som kortadress. Sidan behöver då inte placeras på någon särskild plats i innehållsstrukturen för att kunna ha en kort och enkel adress.

Exempel: Den långa adressen https://www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/vart-utvecklingsuppdrag/socialt-hallbar-utveckling/agenda-2030/ kan skrivas som: www.regionhalland.se/agenda-2030

I många fall räcker detta för att enkelt kunna kommunicera en webbadress.

I vissa fall kan det vara befogat att skapa ett ännu kortare alias. Kontakta i så fall Kommunikationsavdelningen.

Senast ändrad: