Till startsidan

Ingresser

Ingressen ska följa upp och fördjupa innehållet i rubriken. Den ska locka till fortsatt läsning och samtidigt berätta vad resten av artikeln handlar om. Välj det viktigaste och berätta om det först ­– ange källan sen. Skriv kort, enkelt och i aktiv form (presens). Blanda korta och långa meningar för att få till en bra rytm.

En bra ingress fungerar som en inledande sammanfattning på vad din text handlar om. Men vad ska du tänka på när du skriver ingresser?

Om rubriken är din första chans att intressera läsaren kan man säga att ingressen är din bästa chans. I textens första stycke har du jämfört med rubriken många ord på dig att säga det du vill. De flesta texter bör ha en inledande sammanfattning. Detta är extra viktigt när man skriver för webb.

En bra inledning fungerar som en ingång och hjälp för läsaren när denne ska avgöra om hon eller han ska läsa vidare. Det viktigaste och mest aktuella ska alltid komma först på sidan. Vi ”läser” inte på webben, vi scannar av om vi kommit rätt och hittar svar på det vi söker/frågar efter.

Undantaget för ingresser är texter som är mycket korta (färre än fem meningar är ett bra riktmärke).

Länkar får inte förekomma i en ingress.

Senast ändrad: