Till startsidan

Gör sidor som syns bra i sökmotorer

Det finns egentligen inga hemliga knep för att dina sidor ska hamna högt i sökträfflistorna. Nyckeln till att göra sökbara sidor är att använda ett så naturligt och effektivt språk som möjligt. Sökmotorer läser text på ungefär samma sätt som vi människor, därför är tipsen lika mycket allmänna skrivråd som stöd för att göra dina sidor attraktiva för sökmotorer. Att sidorna är sökbara är viktigt. Exempelvis kommer majoriteten av trafiken till www.regionhalland.se från Google direkt in till en undersida, och därmed är det väldigt viktigt ur ett direkt användarperspektiv, hur den sökmotorn tolkar innehållet på våra webbsidor.

Följ riktlinjerna i webbhandboken

Sökmotorer rankar sidor som är välgjorda högre än sidor som upplevs som röriga och slarvigt gjorda. Följ därför alltid Region Hallands handledning och riktlinjer för bra webbkommunikation.

Denna redaktionella handledning är till för att göra det enklare att skapa sidor som är attraktiva för sökmotorer.

Anpassa ordvalet efter målgruppen

Använd samma ord och begrepp som din primära målgrupp. Om orden som skrivs in i sökfältet återfinns i din text ökar chansen att sidan rankas högt av sökmotorerna.

Skriv så enkelt det bara går

Krångligt och byråkratiskt språk gör att din sida riskerar att rankas lägre av sökmotorerna än en sida som är skriven med ett enklare språk. Språklagen säger att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Detta gör vi genom att följa vägledningen från Klarspråk.

Klarspråk (extern webbplats). Länk till annan webbplats.

Upprepa centrala ord och begrepp

Var inte rädd för att upprepa vissa viktiga ord och begrepp, även om texten då kan upplevas som lite tjatig (men överdriv inte). Ju oftare specifika ord återkommer i texten, desto viktigare anser sökmotorn att ordet är för att beskriva sidans innehåll.

Rubriken ska beskriva vad sidan handlar om

Genom att kondensera sidans innehåll i en tydlig rubrik underlättar du för sökmotorn - och läsaren! - att avgöra om sidan är värd att besöka eller inte. I en träfflista är rubriken det enskilt mest avgörande för att skilja ut din sida från andra sökträffar.

Ingressen ska sammanfatta sidans innehåll

Normalt är ingressen det som syns under rubriken i en sökträfflista. Genom att sammanfatta sidans innehåll på ett kortfattat sätt underlättar du för sökmotorn - och läsaren! - att avgöra om sidan är värd att besöka eller inte.

Håll dig till ämnet

Om din sida handlar om bara en sak kommer sökmotorerna att ranka den högre än andra sidor som är mer spretiga. Genom att hålla dig till ämnet visar du att sidan är relevant för en specifik målgrupp.

Länka bara till relevanta sidor

Sökmotorer gillar sidor som har många länkar - men bara om länkarna går till sidor som är relevanta för ämnet. Länkar till sidor som inte har med ämnet att göra kan istället göra att din sida rankas lägre än vad den egentligen förtjänar.

Försök få många relevanta inlänkar till din sida

Om många relevanta (och högt rankade) sidor/webbplatser har länkar till din sida, så kommer din sida att rankas högre av sökmotorerna jämfört med sidor som har få eller lågt rankade inlänkar. Observera att man däremot inte kan “lura” sökmotorer genom många korslänkar inom den egna webbplatsen! Tvärtom är det direkt kontraproduktivt eftersom sidorna eller hela webbplatsen/domänen då rankas mycket lägre hos t.ex Google.

Se till att sidan är tekniskt felfri

Sökmotorer prioriterar sidor som fungerar bra för användare med funktionsnedsättning eller med olika sorteras skärmar.

Se därför till att sidan är fri från

  • stavfel,
  • trasiga länkar,
  • felaktiga rubriknivåer,
  • bilder utan alternativtexter,
  • överflödiga radmatningar och
  • andra saker som gör en sida svår att ta till sig.

Ta eventuella publiceringsvarningar om validerings- och tillgänglighetsfel på allvar.

Sök efter din egen sida

Genom att lite då och då göra sökningar på ord och begrepp som är relevanta för din sida, ser du om det finns andra sidor som rankas högre än din. Besök de sidorna för att se vad som kan göra att de rankas högre, och försök sedan förbättra din egen sida.

Tänk på detta när du söker efter din egen sida

Du är inte målgruppen, så försök använda sökord som du tror är naturliga för de som du vill nå. Det är lätt att man annars söker efter begrepp som är självklara inom regionen, men inte så kända utanför organisationen. Var realistisk i dina förväntningar. Om ett ämne förknippas mer med andra aktörer än regionen kommer din sida att rankas lägre än deras sidor. Gör alltid en anonym sökning, annars kommer sökmotorn att lära sig vilka sidor som du favoriserar. Träfflistan anpassas då efter dig, inte efter målgruppen, och du ser inte längre hur din sida rankas på riktigt.

Så söker du anonymt

Alla moderna webbläsare har ett läge för anonym surfning. Det kan heta lite olika, men gemensamt är att du kan öppna ett nytt fönster med det här läget aktiverat. Då sparas inte dina sökningar till nästa gång.

Webbläsare: Kortkommando (Funktionsnamn)

  • Safari: CMD + SHIFT + N (Privat)
  • Chrome: CMD/CTRL + SHIFT + N (Incognito)
  • Internet Explorer: CTRL + SHIFT + P (InPrivate)

Senast ändrad: