Till startsidan

Gör sidor som är tillgängliga och användbara

För att webbinnehåll ska kunna vara tillgängligt och användbart måste du först veta varför sidan finns och vad användarna har för behov när de besöker sidan.

Syfte och målgrupp

En webbsida ska göras utifrån syfte, mål och målgrupp - vilken effekt vill vi att sidan ska ge?

 • Vem ska kunna göra vad och varför?

Möt användarens behov

Möt användarens behov - det som hen kommer till sidan för att göra. Det kan vara att utföra en uppgift eller lösa ett problem.

 • Vad ska användaren kunna göra tack vare sidan?
 • Vilken handling kan besökaren utföra? Kan besökaren agera direkt eller indirekt på sidan?
 • Placera viktigt innehåll och möjlighet att agera högt upp på sidan
 • Erbjud relevant valbar fördjupning eller hjälpinformation
 • Erbjud lämpliga vägar vidare
 • Hur utvärderar du att sidan ger avsedd effekt? Tänk igenom innan hur du ska mäta/undersöka detta.

Gör sidan lätt att använda

Vi hjälper läsaren genom att göra innehållet lätt att använda och tillgängligt för alla oavsett förmåga. Detta når vi med:

 • Bra rubriker,
 • Tillgängliga länkar
 • Alt-texter till bilder
 • Bilder som är komprimerade i lämplig storlek för webb. Det görs enklast genom att lägga in bilderna via Mediaflow.
 • Tydlig och lättöverskådlig disposition av innehållet på sidan,
 • Placera sidan i ett logiskt sammanhang i sidstrukturen på sajten

Utvärdera och förbättra innehållet

Utvärdera med hjälp av statistik, egna undersökningar (enkäter, intervjuer, tester) och utifrån våra egna kriterier för innehållets kvalitet. Ge möjlighet för besökaren att ge feedback direkt på sidan.

Når sidan sitt mål och ger avsedd effekt?

Förbättra innehållet utifrån ihopsamlad feedback och utvärdering.

Använd gärna lämpligt stöd för att utvärdera och förbättra innehållet - exempelvis The Core Model - Designing inside out för better results Länk till annan webbplats..


Senast ändrad: