Till startsidan

Brödtexter

Riktlinjer för brödtext på webbplatsens sidor och artiklar.

Fyra viktiga punkter om textinnehåll:

 1. Skriv den viktigaste informationen först
 1. Skriv korta meningar
 1. Tilltala läsaren med ”du”
 1. Använd ett vardagligt språk

Klarspråk - för att skapa tillgängliga texter

Hur skriver man klarspråk? Allra först bör du göra klart för dig varför du skriver och vad du vill uppnå med din text. Tänk igenom hur du på bästa sätt når ditt syfte.

 • Välj en lagom personlig ton.
 • Välj relevant innehåll.
 • Disponera texten på ett logiskt sätt.
 • Förklara allt som behöver förklaras.
 • Stryk sådant som inte behövs.
 • Skriv informativa rubriker.
 • Använd begripliga ord och förklara nödvändiga facktermer.
 • Sammanfatta det viktigaste.
 • Texter har ofta flera mottagare, men i regel en huvudsaklig mottagare. Försök att se din text med mottagarens ögon när du planerar, strukturerar och bearbetar texten.

Institutet för språk och folkminnen skriver mer om klarspråk och har utbildningar i ämnet på sin hemsida. Länk till annan webbplats.

Vad ska texter tåla?

 • Att bli lästa och förstådda av så många som möjligt
 • Att lyssnas på
 • Att översättas via Google translate
 • Omvandlas till punktskrift

Vill du testa din text för att få veta hur hög eller låg läsbarheten är, kan du använda dig av LIX (läsbarhetsindex). Länk till annan webbplats.

Brödtext på vanliga sidor och artiklar

 • Sidan ska inte vara för lång men ibland kan det krävas mycket text för att beskriva något. Då är det särskilt viktigt att strukturera texten med mellanrubriker, punktlistor och så vidare för att underlätta läsningen.
 • Om texten handlar om flera olika saker ska du överväga att dela upp innehållet på flera sidor. En sida bör bara handla om en sak och vara så tydlig som det bara går.
 • Brödtextens format ska alltid vara “Stycke”. Var mycket sparsam med fet och kursiv stil.

Stycken

 • Du bör ha 3-5 rader text per stycke. Det motsvarar cirka 270-450 tecken, inklusive blanksteg.
 • Du bör ha max fyra stycken text staplade på varandra. Om texten innehåller fler stycken ska du dela upp den med underrubriker och eventuellt mindre rubriker.

Länkar efter stycke

 • Skriv tillgängliga länkar på egen rad efter ett textavsnitt. Det riskerar bli rörigt och svårläst om länkar läggs inne i brödtexten.

Senast ändrad: