Till startsidan

Bildproportioner & utsnitt

Följande proportioner finns framtaget i MediaFlow Pro och nedan tabell visar vad vilka proportioner ni använder till vilka komponenter.

 

Ratio

 

 

Används till

 

1:1

Avatar, RHArticle

1.5:1

Cards-vertical, Jumbotron, searchresults, RHAarticle

1.75:1

Cards-horizontal, news, RhArticle

2.25:1

RHArticle

2.65:1

RHArticle

3.0:1

Jumbotron på single-kulturprogram/kulturarrangemang

Senast ändrad: