Till startsidan

Alternativtext (alt-text)

En alternativtext är en kort beskrivning av en bild som gör att även den som inte kan se bilden kan ta del av informationen i bilderna. Alla bilder som innehåller viktig information till läsaren ska ha en alt-text.

Skriv in alt-texten när du laddar upp bilden i mediabiblioteket på den webbplats där bilden ska publiceras.

  • I alt-texten ska beskrivningen komma först och sedan vilken typ av bild det är. Till exempel: "Person som knyter skorna. Illustration." Skriv bara in att det är illustration eller foto om det är relevant, i annat fall kan det utlämnas.
  • Texten ska lyfta fram informationen som bilden ger, snarare än att beskriva hur den ser ut. Till exempel. "Ett par surfar i solnedgången". Ett par som surfar tillsammans längs med kusten i solnedgången.
  • Om syftet med bilden är att förmedla en känsla ska det också framgå i alt-texten. Till exempel två glada personer som promenerar.
  • Utelämna kön, ålder, funktionsvariation, kläder och andra utseenden om det inte är relevant för innehållet.
  • Lämna alt-texten tom när bilden inte tillför något annat än rent dekorativt. Det gör du genom att skriva "".

Senast ändrad: