Direkt till innehållet

Koncept

I konceptstadiet skapar vi en fördjupad förståelse för idén och dess effekter. Se bilden nedan för vad vi gör i detta steg.

Val av Koncept

 • Vilka metoder skall användas för konceptet?

  • Kundresor?
  • Prototyper?
  • Andra metoder?

 • Hur ska Konceptet presenteras?
 • Vilka Forum ska Konceptet presenteras i?

Förtydliga Effekter

 • Förtydliga förväntade Strategiska Effekter
 • Förtydliga Nyttoeffekter
 • Förtydliga Verksamhetspåverkan
 • Kvantifiera kostnader för investeringar, utveckling & förvaltning

Identifiera Nya & Förändrade Tjänster

 • Identifiera hur Konceptet kommer att påverka Tjänsteutbudet
 • Vilka Nya eller Förändrade Tjänster kommer att behöva utvecklas i nästkommande faser?

Managering av Koncept

 • Produktägararbete, bl.a.:

  • Prioritera konceptbacklogg
  • Se till att Epics & Features är rätt definerade

Senast ändrad: