Direkt till innehållet

Idé

Syftet med detta steg är att sätta idén i ett större sammanhang. Se bilden nedan för vad vi gör i detta steg.

I de olika stegen utför vi följande aktiviteter:

Identifiera Intressenter

 • Vilka berörs, vem är slutkunden?
 • Vilka kompetenser behövs för att lyckas?
 • Vilka forums behövs förankring i?
 • Vem äger frågan?

Identifiera Mål

 • Varför skall vi genomföra detta?
 • Vilka Mål kan vi koppla detta till?

Identifiera Nytta

 • Vad är förväntat omfång?
 • Vilka är de förväntande effekterna?

Identifiera Sammanhang

 • Hur kopplas detta till Strategier & Verksamhetsplaner?
 • Vad är gjort på området sedan tidigare?
 • Finns det andra pågående närliggande initiativ?

Managering av Behov/Idéer

 • Produktägararbete, bl.a.:

  • Prioritera idébacklogg
  • Se till att Epics är rätt definerade

Senast ändrad: