Direkt till innehållet

Arkitekturmodell: Systemförvaltning

Vi arbetar med en systemförvaltningsmodell i vilken ett antal objekt arbetar med att förvalta och utveckla vår applikationsmiljö. För att hålla en överblick över våra applikationer finns ett antal olika vyer vi arbetar med.

För att hålla en överblick över de applikationer som ingår i vårt digitala ekosystem arbetar vi med följande vyer:

  • Integrationskartor - Används för att beskriva integrationer mellan olika applikationer. Vi arbetar med tre olika nivåer för att beskriva integrationer: Integrationsöversikt, Integrationskarta och Integrationsbeskrivning. Detta beskrivs utförligare på sidan Dokumentation av integrationer. Dessa ritas med ArchiMate.
  • Applikationslandskap - Används för att visa vilka applikationer vi har i vårt digitala ekosystem. Applikationslandskapet är nedbrutet på våra objekt. Dessa ritas med ArchiMate.
  • Tjänstekataloger: Applikation - Används för att visa vilka olika tjänster som finns i vårt digitala ekosystem. Exempel på en tjänstekatalog i vårt systemförvaltningslager är vår e-tjänstekatalog. Ritas med ArchiMate.
  • Applikationsuppbyggnad - Används för att visa hur olika applikationer samverkar för att realisera applikationstjänster. Ritas med ArchiMate.
  • Informationsmodeller - Används för att visa hur våra informationsmodeller byggs upp. Dessa visar hur informationsmängder hänger ihop i olika lösningar ur ett logiskt perspektiv. Ritas med ArchiMate.

 

Senast ändrad: