BETA Hej! Denna webbplats är under utveckling. Bidra gärna med feedback!
Bidra

Redigera sida (Hur gör man?)

Spelbok för utvecklingsprojekt i Region Halland

1. Lär känna användaren

Varje satsning vi gör måste baseras på insikter och behov från riktiga användare. Dessa behov behöver sedan matchas med de effekter verksamheten vill uppnå för att tillsammans skapa värde.

Lär känna användaren

2. Använd moderna tekniklösningar

De val vi gör gällande teknik måste i första hand främja våra utvecklingsteam så att de kan arbeta effektivt och så snabbt som möjligt leverera bästa tänkbara lösning för våra användare.

Använd moderna tekniklösningar

3. Tillsätt en produktägare

Varje tjänst vi producerar skall ha en tydlig ägare. Produktägaren är den självklara kontakten för alla stakeholders och leder utvecklingsteamen i deras arbete.

Tillsätt en produktägare

4. Arbeta med ständiga förbättringar

Genom att förbättra din tjänst i små steg så minierar du risk. Agila metoder som Lean, Scrum och KanBan säkerställer att du ofta kan få feedback från dina kunder och känna dig trygg i att ditt arbete resulterar i en positiv effekt.

Arbeta med ständiga förbättringar

5. Var öppen

Genom att samarbeta öppet och publicera våra data offentligt gör vi det lätt att göra rätt. Ju fler parters om kan konsumera den data vi genererar dessto bättre för oss och våra kunder.

Var öppen

6. Var tillgänglig

Det ska alltid gå att använda våra tjänster. Det är därför viktigt att alltid se till att design och kod är tillgänglighetsanpassad.

Var tillgänglig

7. Ha en tjänstedriven approach

Vi utgår från en tjänstedriven approach som fokuserar på tjänster som det primära för att skapa värden för våra användare. Vår tjänstedrivna approach kombinerar ett kundorienterat perspektiv (outside-in) med våra interna strukturer (inside-out) i vår approach.

Ha en tjänstedriven approach

8. Gör det enkelt och intuitivt

Att använda våra tjänster skall vara enkelt, intuitivt och gärna roligt. Användarna skall, utan hjälp, klara av att lösa sitt problem första gången de använder tjänsten.

Gör det enkelt och intuitivt

9. Lös hela kundresan

Användarens problem är löst först när den önskade effekten är uppnådd. Det betyder allt som oftast att användaren rör sig över flera system, kanaler och kundmöten. Alla dessa måste vara i synk.

Lös hela kundresan

10. Arbeta datadrivet

Vi skall vara duktiga på att mäta hur väl våra tjänster fungerar för invånarna. Genom att redan från starten i ett projekt identifiera relevanta mätpunkter så kan vi samla in statistik som leder till välgrundade beslut.

Arbeta datadrivet